585 aukso supirkimo kaina, Aukso supirkimas

Paieška:

Aukso supirkimo kainos | 585 aukso supirkimo kaina


Supirkimo kainos*

Pastabos

Atnaujinta

Supirkėjas

22.110 EUR / g
14 karaat kullan ostohinta
2018.12.25
20.770 EUR / g arrow
Goldankaufpreis (585er)
2019.01.17
20.680 EUR / g arrow
Ankaufspreise für Gold | 585er Gold
2019.01.17
20.436 EUR / g arrow
Gold 14ct (585)
2019.01.08
20.320 EUR / g arrow
Goldankauf preis | Gold 585 (14k)
2019.01.17
20.315 EUR / g arrow
Price per gram of 14 carat gold
2019.01.13
20.306 EUR / g arrow
Złoto pr. 585 (<150g)
2018.12.31
20.288 EUR / g arrow
583/585 проба (14 карат)
2019.01.07
20.204 EUR / g arrow
14 carat (585) price per gram
2019.01.12
20.190 EUR / g arrow
Próba 585 (<150 g)
2019.01.08
20.094 EUR / g arrow
14 carat gold
2019.01.01
20.080 EUR / g arrow
Próba 585
2019.01.07
20.061 EUR / g arrow
gold 14 carat
2019.01.01
20.027 EUR / g arrow
cena skupu złota 585 (14 karat)
2019.01.13
20.027 EUR / g arrow
ZŁOTO 585, luzem (SKUP <50G)
2018.12.31
19.907 EUR / g arrow
585 пробы
2019.01.19
19.900 EUR / g arrow
Törtarany 14 kt > 585%o
2018.12.29
19.806 EUR / g arrow
ZŁOTY ZŁOM (Próba 585)
2018.12.31
19.806 EUR / g arrow
Złoty złom | Próba 585
2018.12.31
19.794 EUR / g arrow
Złoto (próba 585)
2019.01.07
19.794 EUR / g arrow
złom pr 585 (14 karatów)
2018.12.31
19.664 EUR / g arrow
Próba złota 585
2019.01.08
19.570 EUR / g arrow
Próba złota 585
2018.12.31
19.561 EUR / g arrow
Złoto pr. 585 (powyżej 100g)
2018.12.31
19.559 EUR / g arrow
Проба золота 585
2019.01.02
19.559 EUR / g arrow
Проба золота 585
2019.01.02
19.559 EUR / g arrow
Проба золота 585
2019.01.02
19.500 EUR / g arrow
585 prabos aukso supirkimo kaina
2019.01.20
19.400 EUR / g arrow
золотo 585 пробы
2019.01.07
19.342 EUR / g arrow
PRÓBA 585
2018.12.31
19.328 EUR / g arrow
Złoto próba 585
2018.12.31
19.300 EUR / g arrow
585er Altgold preis
2019.01.12
19.280 EUR / g arrow
1 grams 585 (14K) proves zelta
2019.01.19
19.260 EUR / g arrow
Goldankaufpreis Berlin | Goldschmuck 585/- 14 Karat je Gramm
2019.01.17
19.260 EUR / g arrow
Goldankaufpreis | Goldschmuck 585/- 14 Karat je Gramm
2019.01.17
19.146 EUR / g arrow
585/583/14К проба (Наличными)
2018.12.31
19.110 EUR / g arrow
Gold 14 Carat
2019.01.12
19.095 EUR / g arrow
Złoto, Próba 585
2018.12.30
19.090 EUR / g arrow
585 prabos auksas
2019.01.20
19.020 EUR / g arrow
585 пробы
2019.01.14
19.020 EUR / g arrow
Проба 585
2019.01.14
19.020 EUR / g arrow
проба 585
2019.01.14
19.020 EUR / g arrow
Проба 585 (Наличный расчет от 1 грамма)
2018.12.31
19.000 EUR / g
Goldankaufpreis, Essen (585er Legierung)
2019.01.17
19.000 EUR / g
Auksas 583/585 prabos
2019.01.09
19.000 EUR / g
Auksas 583/585 prabos
2019.01.08
18.956 EUR / g arrow
Проба 585
2019.01.14
18.796 EUR / g arrow
ЗОЛОТО 585 ПРОБА
2018.12.23
18.766 EUR / g arrow
Цена золота 585 за 1 грамм (на руки )
2018.12.31
18.630 EUR / g arrow
próba 585
2019.01.14
18.630 EUR / g arrow
Próba 585
2019.01.14
18.550 EUR / g arrow
guldpriser 14 karat 585 ‰
2019.01.14
18.500 EUR / g
Auksas 583-585
2019.01.06
18.500 EUR / g
Auksas 583/585
2019.01.05
18.140 EUR / g arrow
Goud 14 karaat inkoop prijs | Goudprijs 14 karaat
2018.12.25
18.100 EUR / g arrow
Goldankaufspreis aktuell (585/000 Gold)
2019.01.17
17.990 EUR / g arrow
gullpris 14 karat
2019.01.14
17.878 EUR / g arrow
Проба 585
2019.01.02
17.698 EUR / g arrow
Próba 585
2019.01.12
17.698 EUR / g arrow
Próba 585
2019.01.12
17.698 EUR / g arrow
Próba 585
2019.01.12
17.698 EUR / g arrow
próba 583 / 585
2018.12.31
17.600 EUR / g
oro 14 kt
2019.01.20
17.300 EUR / g
583/585 prabos auksas
2019.01.06
17.300 EUR / g
583/585 prabos auksas
2019.01.06
17.300 EUR / g
583/585 prabos auksas
2019.01.06
17.300 EUR / g
583/585 prabos auksas
2019.01.06
17.300 EUR / g
583/585 prabos auksas
2019.01.06
17.300 EUR / g
583/585 prabos auksas
2019.01.06
17.300 EUR / g
583/585 prabos auksas
2019.01.06
17.300 EUR / g
583/585 prabos auksas
2019.01.06
17.300 EUR / g
583/585 prabos auksas
2019.01.06
17.300 EUR / g
583/585 prabos auksas
2019.01.06
17.300 EUR / g
583/585 prabos auksas
2019.01.06
17.300 EUR / g
583/585 prabos auksas
2019.01.06
17.300 EUR / g
583/585 prabos auksas
2019.01.06
17.300 EUR / g
583/585 prabos auksas
2019.01.06
17.300 EUR / g
583/585 prabos auksas
2019.01.06
17.300 EUR / g
585 prabos auksas
2019.01.06
17.300 EUR / g
585 prabos auksas
2019.01.05
17.300 EUR / g
585 prabos auksas
2019.01.05
17.300 EUR / g
585 prabos auksas
2019.01.05
17.300 EUR / g
585 prabos auksas
2019.01.05
16.967 EUR / g arrow
14k gull pris
2019.01.14
16.930 EUR / g arrow
PRÓBA 500 | ZŁOTO 12K LUZEM (dotyczą ilości powyżej 100gr surowca)
2018.12.29
16.850 EUR / g arrow
gullpris 14k
2019.01.12
16.763 EUR / g arrow
gullpris 14k
2019.01.14
16.500 EUR / g arrow
Zelta uzpirkšanas cenas Rīga / Zelts ar provi 585
2018.12.25
16.490 EUR / g arrow
prezzo oro 14 kt Roma
2019.01.12
16.050 EUR / g
585 kulla hind Tallinn | Kuld 585-14K
2019.01.07
15.660 EUR / g arrow
Calidad del Oro 14K
2019.01.07
15.495 EUR / g arrow
Скупочная цена золота 585
2019.01.13
14.770 EUR / g arrow
precio compra oro 14 kilates
2019.01.13
585 aukso supirkimo kaina Vilnius
2019.01.18
Altgold ankauf Dortmund
2019.01.17
Goldankauf 585 Frankfurt am Main
2019.01.16
585 aukso supirkimas Utenoje
2019.01.13
585 aukso supirkimas Vilniuje
2019.01.13
gold ankaufspreis 585 Hamburg / 585er
2019.01.07
14kt scrap gold price, New York
2019.01.07
585 aukso supirkimas Šiauliuose
2019.01.07
585 aukso supirkimas, Panevėžys
2019.01.07
585 aukso supirkimas Alytus
2019.01.07
585 aukso supirkimo kaina Marijampolėje
2019.01.05
585 Aukso supirkimo kaina
2018.12.29
Aukso supirkimo kaina Klaipėda / 585 aukso supirkimo kaina
2018.12.28

* Specify prices directly with the buyer! Available inaccuracies of currency conversion.